Välkommen till Saltskog Gård, Liljevalchs hem i Södertälje
Gården är öppen vid utställningar ons, lör, sön 12-16. Parken är alltid öppen för allmänheten under dagtid. 
Utställningar
Öppet ons, lör, sön 12-16 under utställningar
  
lör 02 sep – sön 24 sep:
NY och DÅ - Samlingsutställning 
Ett antal konstnärer, som har varit med ett tag, visar något verk från början av deras verksamhet och något nytt som visar vad de gör idag.  
 
lör 14 okt – sön  29 okt:
Ung Salong. 15-25 år  (20-årsjubileum!) 
Öppen utställning för alla mellan 15 till 25 år. Lämna in 1 – 5 verk i valfri teknik. 
Inlämning sön 8 kl 16-18 och mån 9 okt kl 12-16.
 
lör 2 dec – ons 13 dec:
Marknad - samlingsutställning
Gränslös grafikfestival
Salskog gård är med i samarbetet som utmynnar i en utställning i konsthallen 25 aug.
Program
Britta Penje får LT:s kulturpris som årets Eldsjäl.

Britta Penje har fyllt 92 år och är en av Saltskog gårds aktiva konstnärer. Hon arbetar nu för tiden  med sina intressanta  collage (assemblage).  
Tidigare var det mest bildvävar och hon har textila bilder på bl.a Oxbackshemmet och Tallhöjdens äldreboende. 
 Om hon inte bott på Saltskog gård (sedan 1969)  och varit en Södertälje konstnärskrets medlemmar så kanske Saltskog gård rivits. 
Hennes man Stig Penje var Stiftelsen Saltskog gårds första ordförande och, som Martin Lidström sa, var han ingift i Södertälje Konstnärskrets. 
Konstnärerna räddade huset och hela tiden har Britta funnits i bakgrunden och sett till att allt fungerat. Hon har suttit med i Styrelsen under många år fram tills nu. 
Hennes själ genomsyrar Saltskog gård och har varit en eldsjäl som är värd att uppmärksammas. Men framför allt är hon en bra konstnär.
Priset delas ut den 26 aug på telgefestivalen .
Grattis Britta!

Vi har firat att C F Liljevalch fyller 180 år. Grattis!

Information
Carl Fredrik Liljevalch(1837-1909) var industriman och donator. Han grundade Bergvik & Ala och var tillsammans med engelska kapitalister initiativtagarna till Grängesbergskoncernen. Liljevalch donerade stora summor till bland annat högskolorna i Stockholm, till biologiska muséer i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Liljevalchs konsthall i Stockholm uppfördes med medel från hans dödsbo. Liljevalch avled på Saltskog 1909. Han var ogift, men hade en adoptivdotter, Fanny Hultgren (född Wesche) som övertog gården. Södertälje kommun köpte gården 1964 för att bygga stadsdelen Saltskog. 
Den nybildade Stiftelsen Saltskog Gård invigde den 5 maj 1985 gården som konstnärligt centrum med konstnärsateljéer och utställningsytor i huvudbyggnadens bottenvåning och med ett omfattande program av konstutställningar, musik, föredrag osv
SALTSKOGS GÅRDS VÄNNER
är
 en stödgrupp till Stiftelsen Saltskog gård.  
Bli Saltskogvän!
Stöd en gammal kulturmiljö!
Medlemsavgift för 2017 är 200 kr.
Saltskog gårds vänner Bg 698-4132

Prenumerera på Saltskog gårds Nyhetsbrev. 
Skriv in  mejladress så får du fortlöpande information om vad som händer på gården.

powered by TinyLetter

SaltskogSlingan. 
 I trädgården och parken kring Saltskogs Gård fi nns många olika buskar och träd. Många växer här naturligt, andra är planterade och en del har spridit sig naturligt från planterade träd.  
Parken och trädgården har anlagts från slutet av 1800-talet och utvecklats fram till våra dagar. Industrimannen Carl Fredrik Liljevalch köpte Saltskogs gård 1881 som bostad och rustade upp byggnader och park. I tidens anda byggdes promenadvägar genom parken till utsiktsberget och en liten ”grotta” i kanten av ravinen. Liljevalch och hans svärson Hultgren lät också plantera flera trädarter som inte växer här naturligt. Idag finns bland annat bok, lärk och silvergran kvar. Vid huvudbyggnaden skapades ett ”berg”, med planteringar mellan stenlagda gångar och trappor. På de svängda murarna söder om huset spaljerades fruktträd. Fruktträdgården i södersluttningen innehåller fortfarande många äppelsorter. 
Följ med på en parkvandring kring Saltskogs Gård! Med hjälp av guiden kan du bekanta dig med träden och buskar i parken.
Ladda ner guiden: