Välkommen till Saltskog Gård, Liljevalchs hem i Södertälje
Gården är öppen vid utställningar lör, sön 12-16. Parken är alltid öppen för allmänheten under dagtid. 
Britta Penje, 1925-2020, var en av Saltskog gårds konstnärer. Hon flyttade med familjen till gårdens anrika villa Elghem 1969. Då hyrde de av Björn Hultgren, Saltskog gårds siste ägare, sedan av Södertälje kommun och sist av Stiftelsen Saltskog gård. Om hon inte bott på gården och varit en av Södertälje konstnärskrets’ medlemmar så hade nog gårdens byggnader rivits.  
Brittas man, Stig Penje, var stiftelsens första ordförande och, som konstnären Martin Lidström sa, så var han ingift i Södertälje Konstnärskrets. Konstnärerna räddade huset och hela tiden har Britta funnits i bakgrunden och sett till att det fungerat. Hennes själ genomsyrar fortfarande Saltskog gård. Hon satt även med i stiftelsens styrelse under många år.  
Men framför allt var hon en bra konstnär. 
I sin konstnärliga gärning arbetade hon mot slutet med sina intressanta ”lådor” i collage-/assemblageteknik. Tidigare blev det mest bildvävar och hon har textila bilder på bland annat Tallhöjdens äldreboende. 
Britta var utbildad på Konstfacks textillinje men för försörjningen arbetade hon som omtyckt språklärare för invandrare under ca 20 år.  
– Jag hade sån väldig tur som fick Britta som lärare, säger Zina, som var hennes elev på Wasaskolan på 70-talet, när de träffades åter på Saltskog gård 40 år senare. Hon och en kamrat brukade gömma sig bak i Brittas bil när skolan var slut och åkte med till Saltskog gård. Hon kände sig alltid välkommen hos Britta och kommer också ihåg Stig med värme.  

Britta Penje betydde väldigt mycket för många i många sammanhang. 
Hon är saknad! 
 
Göran Pettersson 
Omarbetad text med ursprung från Saltskogskatten 2017 
För Saltskog gård innebär 2021 stora förrändringar. Vi har inte mäktat med att till fullo sköta det viktiga kulturarv från 1880-tal  som vi räddat från förgängelse. Ekonomin har inte räckt till.  Vi har bett om hjälp och nu får kommunen ta över och hjälpa till att föra Carl Fredrik Liljevalchs (1837-1909) unika gård in i framtiden.

Industrimannen Liljevalch betydelse för Sverige och Södertälje kan inte underskattas. Han skapade rikedom och hjälpte även mindre bemedlade.

Liljevalchs konsthall blev till för pengar som var kvar när alla donationer i  hans testament var gjorda. En av alla dessa donationer var en vedfond för de fattiga i Södertälje, så de skulle slippa frysa på vintern.
Carl Fredrik Liljevalch (kallad Bull eller Grossen) är väl värd att ihågkommas.
Carl Fredrik Liljevalch(1837-1909) var industriman och donator. Han grundade Bergvik & Ala och var tillsammans med engelska kapitalister initiativtagarna till Grängesbergskoncernen. Liljevalch donerade stora summor till bland annat högskolorna i Stockholm, till biologiska muséer i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Liljevalchs konsthall i Stockholm uppfördes med medel från hans dödsbo. Liljevalch avled på Saltskog 1909. 
 Han var ogift, men hade en adoptivdotter, Fanny Hultgren (född Wesche) som övertog gården. Södertälje kommun köpte gården 1964 för att bygga stadsdelen Saltskog. 
Den nybildade Stiftelsen Saltskog Gård invigde den 5 maj 1985 gården som konstnärligt centrum med konstnärsateljéer och utställningsytor i huvudbyggnadens bottenvåning och med ett omfattande program av konstutställningar, musik, föredrag osv
SaltskogSkatten  nr 1 2020  
Ladda ner pdf
SaltskogSkatten  nr 1 2019   
ladda ner pdf
En liten digital skrift om konstnärerna:
Thor Böhn,  Arne Klingborg, Sonja Klöfving Larsson och Wive Larsson samt Birgitta Sorbon Malmsten och Egil Malmsten
 presenterade av 4 döttrar:
Halldis Böhn Fuchs, Aurora Klingborg Granstedt,  Ragnhild Wiveson Norlin och  Kira Malmsten.
Prenumerera på Saltskog gårds Nyhetsbrev. 
Skriv in  mejladress så får du fortlöpande information (mest historiska nyheter).

powered by TinyLetter