Välkommen till Saltskog Gård, Liljevalchs hem i Södertälje
Gården är öppen vid utställningar lör, sön 12-16. Parken är alltid öppen för allmänheten under dagtid. 
För Saltskog gård innebär 2021 stora förrändringar. Vi har inte mäktat med att till fullo sköta det viktiga kulturarv från 1880-tal  som vi räddat från förgängelse. Ekonomin har inte räckt till.  Vi har bett om hjälp och nu får kommunen ta över och hjälpa till att föra Carl Fredrik Liljevalchs (1837-1909) unika gård in i framtiden.

Industrimannen Liljevalch betydelse för Sverige och Södertälje kan inte underskattas. Han skapade rikedom och hjälpte även mindre bemedlade.

Liljevalchs konsthall blev till för pengar som var kvar när alla donationer i  hans testament var gjorda. En av alla dessa donationer var en vedfond för de fattiga i Södertälje, så de skulle slippa frysa på vintern.
Carl Fredrik Liljevalch (kallad Bull eller Grossen) är väl värd att ihågkommas.
Carl Fredrik Liljevalch(1837-1909) var industriman och donator. Han grundade Bergvik & Ala och var tillsammans med engelska kapitalister initiativtagarna till Grängesbergskoncernen. Liljevalch donerade stora summor till bland annat högskolorna i Stockholm, till biologiska muséer i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Liljevalchs konsthall i Stockholm uppfördes med medel från hans dödsbo. Liljevalch avled på Saltskog 1909. 
 Han var ogift, men hade en adoptivdotter, Fanny Hultgren (född Wesche) som övertog gården. Södertälje kommun köpte gården 1964 för att bygga stadsdelen Saltskog. 
Den nybildade Stiftelsen Saltskog Gård invigde den 5 maj 1985 gården som konstnärligt centrum med konstnärsateljéer och utställningsytor i huvudbyggnadens bottenvåning och med ett omfattande program av konstutställningar, musik, föredrag osv
SaltskogSkatten  nr 1 2020  
Ladda ner pdf
SaltskogSkatten  nr 1 2019   
ladda ner pdf
En liten digital skrift om konstnärerna:
Thor Böhn,  Arne Klingborg, Sonja Klöfving Larsson och Wive Larsson samt Birgitta Sorbon Malmsten och Egil Malmsten
 presenterade av 4 döttrar:
Halldis Böhn Fuchs, Aurora Klingborg Granstedt,  Ragnhild Wiveson Norlin och  Kira Malmsten.
Prenumerera på Saltskog gårds Nyhetsbrev. 
Skriv in  mejladress så får du fortlöpande information (mest historiska nyheter).

powered by TinyLetter