Välkommen till Saltskog Gård, Liljevalchs hem i Södertälje
Gården är öppen vid utställningar ons, lör, sön 12-16. Parken är alltid öppen för allmänheten under dagtid. 
Utställningar
Öppet ons, lör, sön 12-16 under utställningar
 10 feb–4 mars 2018
Människa • Djur • Natur. 
samlingsutställning
på vernissagedagen "Buss på konsten"

 Vi vet att den naturintresserade Liljevalch fick en av de första böcker om naturskydd och bevarande av hotade arter, Hafva djuren rättighet att levfa, av vännen polarforskaren och geologen Alfred Nathorst. Vännen skriver i den: 
”Med utvecklingslärans frambrott och den allt allmännare anslutningen till densamma, har uppfattningen af människans ställning och förhållande till djuren väsentligt förändrats. Människan anses ej längre såsom något från dessa grundväsentligt skildt väsende, hon är blott det bland ryggradsdjuren, som med hänsyn till intelligensen är högst utveckladt. (…) Man måste därvid frigöra sig från den ej längre hållbara föreställningen, att djuren äro till endast för människans skull, hvilken, såsom vi sett, är nedärfd från de tider då människan stod på vildens ståndpunkt och sedan ytterligare stadfästs genom vissa religiösa föreställningar. Och man måste framförallt försöka att betrakta frågan icke blott från människans synpunkt, utan äfven om möjligt från djurens egen.” 
Nu, hundratio år senare är frågeställningen knappast mindre aktuell.


10–11 mars  
Öppna ateljéer.

Konstnärerna på Saltskog gård öppnar sina ateljéer.

7–29 april  
INVENTering
samlingsutställning med ett urval från 
utställningar (närmare tvåhundra) som skett på Saltskog sedan 1990.

16–27 maj
Folkhögskolan Vårdinge by. 
elevutställning . Traditionen fortsätter med trähantverk, keramik, måleri, skulpturer, akvarell, grafik, silversmide, järnsmide och textil bild. 

Hösten 2018 inleds den 8 sep med Contemporary art from Japan III . 
Ett samarbete med Södertälje Konsthall och Södertälje KonstnärsKrets.
Program
 Nytt nummer 
SaltskogSkatten  nr 2 2017    
ladda ner pdf
Information
SALTSKOGS GÅRDS VÄNNER
är
 en stödgrupp till Stiftelsen Saltskog gård.  
Bli Saltskogvän!
Stöd en gammal kulturmiljö!
Medlemsavgift för 2017 är 200 kr.
Saltskog gårds vänner Bg 698-4132
Prenumerera på Saltskog gårds Nyhetsbrev. 
Skriv in  mejladress så får du fortlöpande information om vad som händer på gården.

powered by TinyLetter

Carl Fredrik Liljevalch(1837-1909) var industriman och donator. Han grundade Bergvik & Ala och var tillsammans med engelska kapitalister initiativtagarna till Grängesbergskoncernen. Liljevalch donerade stora summor till bland annat högskolorna i Stockholm, till biologiska muséer i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Liljevalchs konsthall i Stockholm uppfördes med medel från hans dödsbo. Liljevalch avled på Saltskog 1909. 
 Han var ogift, men hade en adoptivdotter, Fanny Hultgren (född Wesche) som övertog gården. Södertälje kommun köpte gården 1964 för att bygga stadsdelen Saltskog. 
Den nybildade Stiftelsen Saltskog Gård invigde den 5 maj 1985 gården som konstnärligt centrum med konstnärsateljéer och utställningsytor i huvudbyggnadens bottenvåning och med ett omfattande program av konstutställningar, musik, föredrag osv