Välkommen till Saltskog Gård, Liljevalchs hem i Södertälje
Gården är öppen vid utställningar ons, lör, sön 12-16. Parken är alltid öppen för allmänheten under dagtid. 
Utställningar
Öppet ons, lör, sön 12-16 under utställningar
7–29 april  
INVENTering
samlingsutställning med ett urval från 
utställningar som skett på Saltskog sedan 1990.
En utställning med Lenny Clarhäll, Kerstin Manker, Niklas Wallenborg, Jan Manker, Amanda Cardell, Hans Polmar, Kerstin Svanberg, Jim Axén , Hans Peterson, Kanalfilm; Ylva-Li och Lennart Gustafsson, Anna Engver, Gerald Steffe, Stig Bruno Schmidt, Gerd Kern, Stig "Slas" Claesson, Magdalena Engel Fischer, Lars Isacson, Lars Pirak, Sanna Gustavsson, Lennart Wahlström, Sam Westerholm, Vide Jansson,  Eric Matteoni, Martin Lidström och Leif Claesson. Verken är lånade av konstnärer och privatpersoner förutom några som är från husets samling. Tack för lån.
Lenny Clarhäll Venus
16–27 maj
Folkhögskolan Vårdinge by. 
elevutställning . Traditionen fortsätter med trähantverk, keramik, måleri, skulpturer, akvarell, grafik, silversmide, järnsmide och textil bild. 

Hösten 2018 inleds den 8 sep med Contemporary art from Japan III . 
Ett samarbete med Södertälje Konsthall och Södertälje KonstnärsKrets.
Program
Sön 15 april. kl. 16.00
KNUTPUNKT SALTSKOG — ”Mellan 150 och 100” 
Flygbaronen på Saltskog, Den världsberömde flygpioniären Carl Cederström bodde en period i Villa Elghem. Raul Fernández håller ett föredrag om hur detta kom sig och vilken koppling baronen hade till den lokale fabrikören och pampen Philip Wersén — mest känd för att ha startat vagnfabriken och sitt slott på Engsholm. Och hur kom Anders Zorn in i Bilden?

SaltskogSkatten  nr 2 2017    
ladda ner pdf
Information
SALTSKOGS GÅRDS VÄNNER
är en stödgrupp till Stiftelsen Saltskog gård.  
Bli Saltskogvän!
Stöd en gammal kulturmiljö!
Medlemsavgift för 2017 är 200 kr.
Saltskog gårds vänner Bg 698-4132
Prenumerera på Saltskog gårds Nyhetsbrev. 
Skriv in  mejladress så får du fortlöpande information om vad som händer på gården.

powered by TinyLetter

Carl Fredrik Liljevalch(1837-1909) var industriman och donator. Han grundade Bergvik & Ala och var tillsammans med engelska kapitalister initiativtagarna till Grängesbergskoncernen. Liljevalch donerade stora summor till bland annat högskolorna i Stockholm, till biologiska muséer i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Liljevalchs konsthall i Stockholm uppfördes med medel från hans dödsbo. Liljevalch avled på Saltskog 1909. 
 Han var ogift, men hade en adoptivdotter, Fanny Hultgren (född Wesche) som övertog gården. Södertälje kommun köpte gården 1964 för att bygga stadsdelen Saltskog. 
Den nybildade Stiftelsen Saltskog Gård invigde den 5 maj 1985 gården som konstnärligt centrum med konstnärsateljéer och utställningsytor i huvudbyggnadens bottenvåning och med ett omfattande program av konstutställningar, musik, föredrag osv