saltloglb
C F Liljevalch och Gården


Förvaltarv 53.
151 47 Södertälje
tel: 08-55066507.
info@saltskoggard.se   

facebook

GÅRDEN

cflSaltskog gård var förr en medelstor lantegendom i stadens utkant på gränsen  till Tveta socken med dess stora herrgårdar. På 1880-talet bröt en ny era in  i Saltskogs historia. Då övertogs gården av Carl Fredrik Liljevalch j:r (1837-1909),  som också bosatte sig där. Liljevalch var en färgstark person - affärsman och  mecenat med socialt och konstnärligt patos. Som affärsman grundade han Bergvik  & Ala och var en av initiativtagarna till Grängesbergskoncernen. Liljevalch  donerade avsevärda medel till högskolorna i Stockholm och till Stockholm stad  för uppförande av den välkända Liljevalchs konsthall. Även Södertälje fick på  olika sätt del av hans filantropiska verksamhet. Som exempel kan nämnas hans  donation som skapade det biologiska museet. Han investerade dessutom kapital  i Södertälje Kanal och Slussverksbolag samt i Södertälje badaktiebolag. Saltskog  gård utvecklades under Liljevalchs ledning till en mönstergård.
cfl_1_edited_2
GÅRDEN BLIR NY STADSDEL
År 1964 köpte Södertälje stad gården med alla ägorna. Höghus byggdes vid Tvetavägen  och radhus i sluttningen mot fjärden. En ny stadsdel - Saltskog - började ta  form. I en skör penningpåse hittade grävskoporna en myntskatt från 1600-talet.  Det var Saltskogskatten från Gustav II Adolfs tid, som skänkte ett viss historiskt  skimmer åt trakten. Idag bor flera tusen personer i området.

STIFTELSEN TAR FORM
Sedan gårdens siste private ägare - Björn Hultgren - avlidit år 1971 stod  också huvudbyggnaden tom. Efter många års diskussioner och uppvaktningar av  bl a Södertälje Konstnärskrets enades man om att bevara byggnaderna och upprätta  en stiftelse. Primus motor i allt detta arbete var Stig Penje, som med entusiasm  och skicklighet lyckades få fram pengar och resurser. En stiftelse bildades  som övertog äganderätten för en symbolisk summa och den beräknade rivningskostnaden  på 175.000:- blev startkapitalet för stiftelsen. Den 31 maj 1985 kunde så gården  invigas som konstnärligt centrum med konstnärsateljéer och utställningsytor  i huvudbyggnadens bottenvåning. Under åren sedan dess har gården fungerat som  ett kulturhus med ett omfattande program av konstutställningar (6 st/år), musik-  och lyrikevenemang. 1995 blev förvaltarbostaden (nya ateljéhuset) iordningställt  med ytterligare ateljeutrymmen.
Efter Stig Penjes död övertogs ordförandeskapet av Lennart Andersson, som under drygt 10 år skickligt vidareutvecklade gården.
Andersson efterträddes av Lars-Olof Lindgren. Nuvarande ordförande är Ulf Sundblad
 

saltskoghusgammal_editedStiftelsen Saltskog gård 30 år 2015
Saltskog 30 år text pdf
31 maj 1985  Stiftelsen Saltskog gård invigs
saltaff15salt30_editedC F Liljevalch - till minne 2009
LILJEVSKULPDet är 100 år (24 april 1909) sedan mannen bakom bl.a Grängesberg och Liljevalch konsthall - Carl Fredrik Liljevalch avled på sin egendom Saltskog gård.
Invigning av bronsskulptur
föreställande C. F. Liljevalch. Porträttet är utfört av Sam Westerholm och är en gåva från Saltskog gårds vänner. Fredagen den 24 april 2009 kl 18 avtäcktes skulpturen av Anders Lago inför ett hundratal åskådare.Svante Hedin (1928-2011), fotograf, forskare och författare, besökte oss på Saltskog gård några gånger. Han hade en utmärkt hemsida med texter om Liljevalch och A H Hägg. En av textena går fortfarande att läsa på Sällskapet de badande vännernas hemsida


Läs mer om C F Liljevalch på Liljevalchs konsthalls  hemsida.

Länk till Liljevalchs konsthalls vänner
http://www.liljevalchsvanner.com/

medarrangör för program och utställningar är ABF Södertälje/Nykvarn

Stiftelsen Saltskog Gård,   Förvaltarv 53, 151 47 Södertälje,  tel: 08-55066507, epost: info@saltskoggard.se      © 2016 Göran Pettersson