saltloglb
Parken


Förvaltarv 53.
151 47 Södertälje
tel: 08-55066507.
info@saltskoggard.se   

facebook

SaltskogSlingan.
 

En nyinventering har gjorts av Kerstin Fogelberg, fd stadsträdgårdsmästare, tillsammans med Annelie Johnson. Det intressanta beståndet av träd, buskar  och växter i park och trädgård  presenteras i en färsk folder och en ny promenadslinga är iordningställd.  Slingan sträcker sig både över Stiftelsen och kommunens mark.
fogelberg
Med ledning av en karta över området och en förteckning över växtmaterialet  ska  man kunna gå runt; i sin egen takt; och ta del av resultatet av C F Liljevalchs  arbete kring förra sekelskiftet med att utforma parken och trädgården på  Saltskog. .

    Parkkartan (pdf)
parkslingebild
DSC01767_edited

medarrangör för program och utställningar är ABF Södertälje/Nykvarn

Stiftelsen Saltskog Gård,   Förvaltarv 53, 151 47 Södertälje,  tel: 08-55066507, epost: info@saltskoggard.se      © 2016 Göran Pettersson